Συνδεθείτε

ΜΕΓΑΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Ο kallitexnis.gr σε συνεργασία με την Art Matina, διοργανώνει διαγωνισμό και κάνει δώρο 1 μοναδικό ζευγάρι παπούτσια, ζωγραφισμένα στο χέρι απο την Ματίνα Λαμπροπούλου.

 

Κάνε Like, Share, γράψε το νούμερο παπουτσιού σου ως σχόλιο, κάνε Like τη σελίδα του kallitexnis.gr στο facebook και πάρε μέρος στην κλήρωση για να κερδίσειςμοναδικά "σταράκια" ζωγραφισμένα στο χέρι απο την Art Matina!

Περισσότερες πληροφορίες και όροι του διαγωνισμού παρακάτω:

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «Kάνε LIKE στο kallitexnis.gr» ΜΕΣΩ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ

ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ (facebook) του kallitexnis.gr

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

i. Διαδικασία διαγωνισμού:

Κάντε Like, share και comment με το ονοματεπώνυμο στον διαγωνισμό στη σελίδα του kallitexnis.gr στο Facebook και μπείτε στη κλήρωση για να κερδίσετε 1 ζευγάρι παπούτσια ζωγραφισμένα στο χέρι από την ArtMatina. Κάθε like, share & comment είναι ξεχωριστή συμμετοχή.

Ο νικητής του δώρου θα αναδειχτεί με κλήρωση. H κλήρωση θα γίνει στις 30 Νοεμβρίου 2015.

ii. Ο νικητής θα ανακοινωθεί στη σελίδα του kallitexnis.gr στο Facebook.

iii. Δικαίωμα συμμετοχής στην κλήρωση έχουν φυσικά πρόσωπα που έχουν λάβει σχετική ενημέρωση για την διεξαγωγή του διαγωνισμού μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης του sitekallitexnis.gr.

iv. Από την κλήρωση αποκλείονται οι εργαζόμενοι του kallitexnis.gr και οι συγγενείς τους Α’ βαθμού. Επίσης αποκλείονται άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών. Ο kallitexnis.gr διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείσει από την κλήρωση, σε οποιοδήποτε στάδιο διεξαγωγής του, πρόσωπα που, κατά την άποψη της είναι πιθανό να έχουν χρησιμοποιήσει (ή να έχουν αποπειραθεί να χρησιμοποιήσουν) αθέμιτα μέσα αναφορικά με τη συμμετοχή τους. Ως αθέμιτα μέσα νοούνται, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, η συνεργασία με άλλα πρόσωπα, η χρήση συσκευών, διατάξεων, ηλεκτρονικών υπολογιστών ή/και λογισμικού προς διευκόλυνση αυτοματοποιημένων ή πολλαπλών συμμετοχών χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση και ούτω καθεξής.

v. Το δώρο είναι προσωπικό, δε μεταβιβάζεται και δεν ανταλλάσσεται με χρήματα, ούτε με άλλα δώρα.

vi. Ο νικητής θα παραλάβει το δώρο του 3 μέρες μετά από την ανακοίνωση του ονόματός του.

vii. Το δώρο θα παραληφθεί από τον δικαιούχο με την επίδειξη της αστυνομικής του ταυτότητας ή σε ισχύ διαβατηρίου

viii. Σε περιπτώσεις που με οποιοδήποτε τρόπο δεν έχουν τηρηθεί οι όροι συμμετοχής, η συμμετοχή ακυρώνεται και η εταιρεία απαλλάσσεται από κάθε σχετική ευθύνη.

ix. Ο kallitexnis.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει, ανακαλέσει, παρατείνει ή μειώσει τη διάρκεια του διαγωνισμού, να αλλάξει το προσφερόμενο δώρο με άλλο ίσης ή αντίστοιχης κατά την κρίση της αξίας, χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση, κατά τη δίκαιη κρίση της απέναντι στους συμμετέχοντες καθώς και να μεταβάλλει τους όρους και τις ημερομηνίες συμμετοχής ή και να ματαιώσει τον διαγωνισμό. Οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ανεπιφύλακτα ότι ο διαγωνισμός δύναται να επηρεαστεί, ή και να διακοπεί προσωρινά, ή και να ματαιωθεί οριστικά, λόγω προβλημάτων του διαδικτύου, πράγμα για το οποίο η διοργανώτρια εταιρία δεν έχει ευθύνη, εφόσον θα πρόκειται για γεγονός που βρίσκεται εκτός της σφαίρας επιρροής και ελέγχου της. Ο kallitexnis.gr θα είναι αποκλειστικά αρμόδιος για την επίλυση οποιουδήποτε θέματος ανακύψει σε σχέση με τον ως άνω διαγωνισμό.

x. Ο kallitexnis.gr δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για τυχόν ελαττώματα του δώρου ή για οποιαδήποτε βλάβη προκληθεί από τη χρήση του δώρου του διαγωνισμού.

xi. Ο kallitexnis.gr διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώνει συμμετοχές ενδιαφερόμενων στην κλήρωση, μεταξύ άλλων και σε περίπτωση που τα στοιχεία τους είναι ελλιπή, προσβάλλουν την εικόνα της ή / και του χορηγού,τα ήθη και έθιμα γενικότερα κ.λπ.

xii. Η συμμετοχή στην κλήρωση, σημαίνει και την αυτόματη συναίνεση, έγκριση και εκχώρηση τυχόν πνευματικών δικαιωμάτων των συμμετεχόντων για σκοπούς της κλήρωσης.

xiii. Η συμμετοχή στην κλήρωση προϋποθέτει και συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων συμμετοχής και των κανονισμών. Επίσης, η συμμετοχή στην κλήρωση συνιστά και ανεπιφύλακτη αποδοχή της απόλυτης εξουσίας του kallitexnis.gr να καθορίζει το αποτέλεσμα της κλήρωσης και να εξάγει τον νικητή. Οι σχετικές αποφάσεις είναι οριστικές και δεν ανακαλούνται, ούτε αναθεωρούνται

Συνδεθείτε ή Εγγραφείτε δωρεάν